Wat is Boeddhisme

Wat is Boeddhisme ??

wat is boeddhisme

Wat is boeddhisme :

Zelfonderzoek

Volgens de overlevering was de Boeddha er van overtuigd dat de inzichten die hem ten deel vielen niet verkondigd of uitgelegd kunnen worden maar door ieder mens opnieuw beleefd moeten worden. Hij wilde zijn inzichten dan ook eigenlijk niet verkondigen. Men overtuigde hem dat sommige mensen ‘slechts weinig stof op de ogen hebben’ en dat zijn inzichten hen zou kunnen aansporen zelf de kwestie van het lijden en de oorzaak en opheffing daarvan te onderzoeken.

Boeddhisme betekent dus eigenlijk zelfonderzoek. In de vraag naar de oorsprong en opheffing van het lijden waarschuwt de Boeddha ons niets aan te nemen van anderen. Niet van geschriften of openbaringen, niet van leraren, niet van de traditie en ook niet van hemzelf. … Zoals een bekend boeddhistisch gezegde het formuleert, ‘als je de Boeddha tegenkomt, dood hem dan’. Hij spoort ons dus aan onze blik naar binnen te richten en alles wat hij verkondigt zelf te onderzoeken.

 

De vier dharma zegels

In het hertenpark van Sarnath, ten noorden van het huidige Varanassi, gaf de Boeddha zijn eerste toespraak en vanaf dat moment verspreidde het boeddhisme zich naar alle winstreken van Azië om uiteindelijk in de 20e eeuw ook in het Westen te arriveren. In al die verschillende culturen heeft het boeddhisme zich aangepast naar de lokale omstandigheden en gebruiken en daardoor zijn er zo ongelooflijk veel stromingen. Ondanks al die verschillen in vorm, onderricht, praktijk en rituelen worden er vier karakteristieke kenmerken onderscheiden die in elke stroming aanwezig zijn en bepalen of iets wel of niet boeddhistisch van aard is.

 

Het eerste kenmerk is het inzicht dat alles vergankelijk is en niets blijft. En dat heeft te maken met het tweede kenmerkende inzicht, dat de dingen geen zelfstandige aard hebben. Alles is met elkaar verbonden en werkt op elkaar in en is in continue staat van verandering en wording. Omdat we dit niet altijd zo ervaren kennen we de dingen een eigen bestaan toe en op basis daarvan ontwikkelen we een voorkeur voor het een en afkeer van het ander. En daardoor ontstaat er frictie in ons leven, de dingen gaan schuren, ze lopen vast. Met andere woorden we ervaren het leven als moeizaam en als lijden, het derde algemene kernmerk van het boeddhisme. Gelukkig leerde de Boeddha ons een weg uit dit lijden; er is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken en ermee om aan te gaan. We leren om uit de eindeloze maalstroom van onze egocentrische gedachten en handelingen te stappen en treden als het ware een nieuwe werkelijkheid binnen. Een werkelijkheid die ook wel bekend staat als nirvana, het vierde kenmerk van het boeddhisme.

 

Geen godsdienst, geen levensinstelling, geen filosofie

Boeddhisme is geen traditionele godsdienst. Boeddha is geen god, er is binnen het boeddhisme geen openbaringsgeschrift en er is ook geen overkoepelend instituut of clerus. Toch is het boeddhisme ook niet zo maar een levenstelling: diep geraakt door het mysterie van leven en dood probeert ook een boeddhist antwoorden te vinden op diep religieuze vragen naar de zin, oorsprong en bedoeling van dit vergankelijke bestaan.

Zelf zei de Boeddha over zijn leer dat we die moesten zien als een vaartuig om de andere zijde van de rivier te bereiken en voegde daaraan toe dat als we eenmaal aan de andere kant aangekomen zijn, we het vlot normaliter ook niet op onze rug mee torsen. Die laten we achter. En met het boeddhisme is het dus niet anders.

 

Meer informatie over wat is boeddhisme:

www.boeddhisme.nl

www.boeddhisme-startpagina.nl

www.maytrea.nl

www.wikipedia.org